สวนสัตว์ The zoo

สวนสัตว์ดุสิต ประวัติ สวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย

สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย สวนสัตว์เขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม มีเนื้อที่ 118 ไร่ สวนสัตว์ กทม ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตได้ปิดให้บริการลงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยได้ย้ายสวนสัตว์ไปสร้างยังสถานที่แห่งใหม่ สวนสัตว์ ปทุมธานี บริเวณอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สวนสัตว์ คลอง6 ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2570 สัตว์ชนิดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในสวนสัตว์ดุสิต ได้แก่ ช้างเอเชีย เสือโคร่งเบงกอล สิงโตแอฟริกา หมีควาย ชะนีมือขาว ลิงอุรังอุตัง ฮิปโปโปเตมัส ยีราฟ นกเพนกวิน และแมวน้ำขนสั้นแคลิฟอร์เนีย กิจกรรมที่น่าสนใจในสวนสัตว์ดุสิต ได้แก่ ชมการแสดงของสัตว์ ป้อนอาหารสัตว์ นั่งรถรางชมสวนสัตว์ เดินเล่นชมสวนสัตว์และเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ

สวนสัตว์ ดุสิต สัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์บางส่วนที่เป็นที่นิยม ได้แก่

 • ช้างเอเชีย
 • เสือโคร่งเบงกอล
 • สิงโตแอฟริกา
 • หมีควาย
 • ชะนีมือขาว
 • ลิงอุรังอุตัง
 • ฮิปโปโปเตมัส
 • ยีราฟ
 • นกเพนกวิน
 • แมวน้ำขนสั้นแคลิฟอร์เนีย

กิจกรรมที่น่าสนใจใน สวนสัตว์ ดุสิต

 • ชมการแสดงของสัตว์ เช่น การแสดงช้าง การแสดงแมวน้ำ การแสดงโลมา
 • ป้อนอาหารสัตว์ เช่น ช้าง ยีราฟ นกยูง
 • นั่งรถรางชมสวนสัตว์ คาเฟ่สวนสัตว์
 • เดินเล่นชมสวนสัตว์ ปั่นเรือเป็ด และเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ

การเดินทางไป สวนสัตว์ ดุสิต เวลาทำการและค่าเข้าชม

สวนสัตว์ดุสิตตั้งอยู่ที่ 71 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปสวนสัตว์ได้โดยรถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม หรือรถยนต์ส่วนตัว

 • เวลาทำการ: 08.00-18.00 น. ทุกวัน
 • ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก (อายุ 3-14 ปี) 70 บาท

***ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตได้ปิดตัวลงและได้มีการย้ายไปเปิดชั่วคราวที่ สวนสัตว์ ปทุม จังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี และได้มีโครงการสร้างสวนสัตว์เขาดินใหม่ในเร็วๆนี้***

การย้ายสวนสัตว์ไปยังที่ใหม่ สวนสัตว์เขาดินใหม่ ธัญบุรี

สวนสัตว์ ปทุมธานี

สวนสัตว์ เขาดิน แห่งใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ไร่ สวน สัตว์ ใกล้ กรุงเทพ โดยย้ายไปยังที่ใหม่เนื่องจากที่เก่านั้นมีพื้นที่คับแคบและไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์และนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน สวนสัตว์ ใกล้ฉัน ซึ่งสวนสัตว์ดุสิตในสถานที่เก่าเปิดดำเนินกิจการเป็นวันสุดท้าย คือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยระหว่างที่สวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการย้ายสัตว์ต่าง ๆ ไปฝากเลี้ยงไว้ยังสวนสัตว์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 6

เว็บไซต์สวนสัตว์ดุสิต: https://dusit.zoothailand.org/

สวนสัตว์ทั่วประเทศไทย