สวนสัตว์ The zoo

สัตว์ คุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์

               สัตว์คุ้มครอง สัตว์ป่าเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศวิทยาของโลก โดยมีบทบาทในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ช่วยให้ต้นไม้และพืชพรรณต่างๆ เติบโตได้อย่างอุดมสม และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาการสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกที่อยู่อาศัย และการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

               สัตว์ป่าคุ้มครอง คือ กฎหมาย คุ้มครอง สัตว์เป็นสัตว์ป่าที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ได้รับความคุ้มครองพิเศษ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ หรือมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศวิทยา การปกป้องสัตว์คุ้มครองจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของธรรมชาติ

สัตว์ คุ้มครอง ประเภทของสัตว์คุ้มครอง สัตว์ ป่า คุ้มครองมี อะไร บ้าง

สัตว์คุ้มครองในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระทิง ช้าง เสือโคร่ง ชะนี ลิงอุรังอุตัง
 2. นก เช่น นกเงือก นกกระเรียนไทย นกยูงไทย นกเหงือกกรามช้าง นกนางแอ่นท้องขาว
 3. สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูหลาม งูเหลือม จระเข้น้ำเค็ม จระเข้น้ำจืด ตะกวด แลน สัตว์ป่าคุ้มครอง
 4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น นกอีมู นาก จิ้งเหลนก้นป่อง กบภูเขาหลังขยุ้ม ซาลาแมนเดอร์
 5. ปลา เช่น ปลาเสือตอ ปลากระเบนราหู ปลาฉลามวาฬ ปลาไหลหลังลาย ปลาการ์ตูน
 6. แมลง เช่น ผีเสื้อเจ้าหญิงสิรินธร ผีเสื้อผัดกะเพรา ผึ้งหลวง ด้วงกว่าง ด้วงไชไม้
 7. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ เช่น ปะการังผีเสื้อ ฟองน้ำทะเล ปูม้าลาย หมึกยักษ์ ปลิงทะเล

เสือดาวสัตว์คุ้มครอง

นกชนหินสัตว์คุ้มครอง

แลนสัตว์คุ้มครอง

นกกระทาดงสัตว์คุ้มครอง

ความสำคัญของ สัตว์คุ้มครอง มีความสำคัญในหลายประการ ดังนี้

               มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา สัตว์คุ้มครองหลายชนิดมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ เช่น ช้าง ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ ช่วยเปิดทางให้น้ำไหลผ่าน และช่วยควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชขนาดเล็ก เสือโคร่ง ช่วยควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ เช่น หมูป่า กวาง และวัวแดง นกเงือก ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ใหญ่ จระเข้ ช่วยควบคุมประชากรของสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลา และกบ

               เป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน สัตว์ป่าหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่สำคัญของชุมชน เช่น กวาง เก้ง กระต่าย ปลา และนก อย่างไรก็ตาม การล่าสัตว์ป่าโดยไม่คำนึงถึงความยั่งยืนอาจนำไปสู่ปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนได้

               เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สัตว์ป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อชมสัตว์ป่าในธรรมชาติ เช่น ช้าง เสือโคร่ง นกเงือก และวาฬ การท่องเที่ยวสัตว์ป่าที่ยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ในระยะยาว

เราทำอะไรได้บ้างเพื่อปกป้อง สัตว์ คุ้มครอง

มีหลายสิ่งที่เราทำได้เพื่อปกป้องสัตว์คุ้มครอง ดังนี้

 • ไม่ล่าหรือจับสัตว์คุ้มครอง
 • ไม่ทำลายแหล่งอาศัยของสัตว์คุ้มครอง
 • ไม่ซื้อขายสัตว์คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์คุ้มครอง
 • สนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์คุ้มครอง
 • ไม่ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เช่น งาช้าง หนังเสือ ยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของสัตว์ป่า
 • สนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
 • รายงานพฤติกรรมการล่าและการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่
 • เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์คุ้มครองและความสำคัญของพวกมัน เพื่อที่จะปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสัตว์ป่าให้กับคนรอบข้าง

ข้อกฎหมายสิ่งที่รัฐบาลไทยทำเพื่อปกป้องสัตว์คุ้มครอง

พ ร บ คุ้มครอง สัตว์รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 รัฐบาลไทยยังได้จัดตั้งหน่วยงาน

               พร บ คุ้มครอง สัตว์ป่าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าทุกชนิด พร บ สงวน และ คุ้มครอง สัตว์ ป่า แต่ได้กำหนดให้สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งห้ามล่า ห้ามจับ ห้ามซื้อขาย และห้ามทำลายแหล่งอาศัยของสัตว์เหล่านั้นโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์ คุ้มครอง และการป้องกันสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์

มีหลายสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์อย่างร้ายแรงในปัจจุบัน การป้องกันสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์คือภารกิจที่จำเป็น เราต้องรู้จักป้องกันสัตว์และพืชที่มีอยู่ในสถานการณ์อันตราย

– การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์: การรักษาสัตว์ที่มีความเป็นอันตรายให้มีโอกาสที่จะอยู่ในธรรมชาติอย่างยั่งยืน การสร้างอาณาเขตอนุรักษ์และการควบคุมการล่าสัตว์น่าเป็นที่สำคัญ

– นอกจากการลดใช้พลาสติกและการปลูกต้นไม้แล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้:

– การลดการใช้พลังงาน: การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีการก่อกวนน้อยต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลม

– การสนับสนุนองค์กรการอนุรักษ์: การบริจาคหรือร่วมกิจกรรมขององค์กรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยเสริมสร้างการคุ้มครองสัตว์และสิ่งแวดล้อม

– การศึกษาและการเผยแพร่ การศึกษาและการเผยแพร่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจและการร่วมมือของประชาชน นี่คือบางวิธีที่เราสามารถทำได้:

– การเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์: การร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้

สวนสัตว์ทั่วประเทศไทย