สวนสัตว์ The zoo

สัตว์ที่ ใกล้สูญพันธุ์ สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์คืออะไร?

สัตว์ ที่ ใกล้ สูญ พันธุ์ สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์คือสัตว์ที่มีจำนวนประชากรลดลงอย่างมากจนมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของสัตว์มีหลายประการ เช่น การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย การล่าสัตว์ สัตว์ป่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษ สัตว์ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก ได้แก่ โลมาวากีตา ซาวลา แรดสุมาตรา นกสเตรสแมนน์บริสเติลฟรอนต์ และเสือดาวอามูร์

สัตว์ ที่ ใกล้ สูญ พันธุ์ สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย

* เสือดาว (Panthera pardus)

เสือดาว (Panthera pardus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae พบได้ในแอฟริกาและเอเชีย เป็นหนึ่งในสายพันธุ์เสือที่เล็กที่สุด มีลำตัวยาว 1.2-1.9 เมตร หางยาว 70-100 เซนติเมตร น้ำหนักตัว 25-90 กิโลกรัม มีขนลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีเหลือง มีลายสีดำเป็นจุดกระจายทั่วลำตัวและขา เสือดาวเป็นสัตว์ที่รักสันโดษ  ออกหากินในเวลากลางคืน อาหารหลักได้แก่ สัตว์ขนาดเล็ก เช่น กวาง หมูป่า กระต่าย ลิง และสัตว์ปีก เสือดาวมีความสามารถในการปีนต้นไม้ได้ดี มักอาศัยอยู่ในป่าทึบหรือป่าละเมาะใกล้แหล่งน้ำ

* ช้างเอเชีย (Elephas maximus)

ช้างเอเชีย (Elephas maximus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในวงศ์ Elephantidae มีลักษณะเด่นคือ มีงวงยาวที่ใช้สำหรับหยิบจับสิ่งของ เปล่งเสียง สูบน้ำ และงาที่พัฒนามาจากเขี้ยวบน ช้างเอเชียเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูง (โขลง) ประกอบด้วยช้างตัวเมียที่เป็นญาติพี่น้องกันและช้างเด็ก โขลงมีช้างตัวเมียที่อาวุโสที่สุดซึ่งเรียกว่า “แม่แปรก” เป็นจ่าฝูง แต่ละโขลงมีสมาชิกประมาณ 6-7 ตัว ช้างเอเชียมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย พบได้ในประเทศเนปาล บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสุมาตรา

* เต่าทะเล (Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea)

เต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเล เต่าทะเลเป็นสัตว์อายุยืน สามารถมีอายุได้ถึง 100 ปี เต่าทะเลมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล เต่าทะเลช่วยควบคุมประชากรสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปู ปลา และหอย เต่าทะเลยังช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชทะเล ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล เต่าทะเลเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอาเนื้อและกระดอง

* แรดชวา (Rhinoceros sondaicus)

แรดชวา (Rhinoceros sondaicus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Rhinocerotidae พบได้ในประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะเด่นคือ มีนอ 1 นอ นอมีปลายแหลมโค้งยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร ลำตัวมีขนสั้นสีน้ำตาลหรือดำ เมื่อโตเต็มที่สูง 100-145 เซนติเมตร ยาว 280-310 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 900-1,400 กก.แรดชวาเป็นสัตว์สังคม มักอยู่รวมกันเป็นฝูง 2-5 ตัว ยกเว้นช่วงผสมพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน แรดชวาเป็นสัตว์ที่เงียบขรึม มักเคลื่อนไหวช้าๆ ออกหากินในเวลาเช้าและเย็น กินหญ้า ใบไม้ และผลไม้ แรดชวาเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอานอ

* ควายป่า (Bubalus arnee)

ควายป่า (Bubalus arnee) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในวงศ์ Bovidae พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะคล้ายควายบ้าน แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ลำตัวมีสีเทาหรือสีน้ำตาลดำ ขาทั้ง 4 สีขาวแก่หรือสีเทาคล้ายใส่ถุงเท้าสีขาว ด้านล่างของลำตัวเป็นลายสีขาวรูปตัววี ควายป่าเป็นสัตว์กินพืช กินได้ทั้งหญ้า ใบไม้ ยอดไม้ และหน่อไม้ ออกหากินในเวลาเช้าและเย็น ชอบอาศัยอยู่ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่ง มักอาศัยอยู่กันเป็นฝูง มีตัวผู้เป็นจ่าฝูง ควายป่าเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอาหนังและเนื้อ

* กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis)

กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Rhinocerotidae พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเด่นคือ มีนอ 2 นอ นอหน้าใหญ่กว่านอหลัง ลำตัวมีขนหยาบและยาวปกคลุม เมื่อโตเต็มที่สูง 120–145 ซม. ยาว 250 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 500-800 กก.กระซู่เป็นสัตว์สังคม มักอยู่เพียงลำพังตัวเดียวยกเว้นช่วงจับคู่ผสมพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน กระซู่เป็นแรดที่เปล่งเสียงร้องมากที่สุด การสื่อสารของกระซู่ยังรวมถึงการทำร่องรอยด้วยเท้า บิดงอไม้หนุ่มเป็นรูปแบบต่าง ๆ  กระซู่เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอานอ

ประเทศไทยมีสัตว์ ที่ ใกล้ จะ สูญ พันธุ์ หลายชนิด

* เสือโคร่ง (Panthera tigris)

เสือโคร่ง (Panthera tigris) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารและอาศัยอยู่ในป่า กระจายพันธุ์ในทวีปเอเชีย พบได้ในประเทศอินเดีย จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เสือโคร่งมีลำตัวยาว 1.4-2.8 เมตร หางยาว 60-95 เซนติเมตร น้ำหนักตัว 130-260 กิโลกรัม มีขนลำตัวสีน้ำตาลเหลืองหรือเหลืองอมส้ม มีลายสีดำ พาดขวางตลอดทั้งลำตัวเป็นจุดเด่น ซึ่งลายเส้นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษ แต่ละตัวจะมีอาณาเขตอาศัยเป็นของตัวเอง ออกหากินในเวลากลางคืน อาหารหลักได้แก่ วัว ควาย หมูป่า กวาง และสัตว์ป่าอื่นๆ

* วาฬบรูด้า (Balaenoptera physalus)

วาฬบรูด้า หรือ วาฬแกลบ (Balaenoptera edeni) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในวงศ์ Balaenopteridae พบได้ทั่วโลก เป็นหนึ่งในวาฬบาลีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ลำตัวยาวประมาณ 14-20 เมตร น้ำหนักประมาณ 30-50 ตัน มีปากกว้างประมาณ 2 เมตร กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร วาฬบรูด้าเป็นสัตว์ที่อพยพ อาศัยอยู่ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน พบได้ทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย ในประเทศไทยพบได้บริเวณอ่าวไทยตอนบน วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สังคม มักอยู่รวมกันเป็นฝูง 2-5 ตัว ออกหากินในเวลากลางคืน วาฬบรูด้ามีการสื่อสารกันด้วยเสียง ร วาฬบรูด้าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอาน้ำมันปลา

* โลมาหัวบาตร (Sousa chinensis)

โลมาหัวบาตร (Sousa chinensis) เป็นโลมาขนาดเล็กในวงศ์พอร์พอยส์ (Phocoenidae) พบได้ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนทั่วโลก ลำตัวมีสีเทาหรือสีน้ำตาล ลำคอสั้น ปากกว้าง มีจะงอยปากสั้น หัวมีรูปร่างคล้ายจมูกหมู ขากรรไกรล่างยื่นออกมาเล็กน้อย  ไม่มีครีบหลัง ไม่มีฟันหน้า ฟันกรามมีฟันซี่เล็ก ๆ แหลมคมจำนวนมาก กินปลา กุ้ง และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร โลมาหัวบาตรเป็นสัตว์สังคม มักอยู่รวมกันเป็นฝูง 2-10 ตัว ออกหากินในเวลากลางวัน ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล และทะเลสาบ ในประเทศไทยพบได้บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โลมาหัวบาตรเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอาเนื้อและหนัง

* พะยูน (Dugong dugon)

พะยูน (Dugong dugon) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบได้ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ลำตัวมีสีเทาหรือสีน้ำตาล คล้ายโลมาขนาดใหญ่ มีครีบด้านหน้า 2 ครีบ ครีบหลังไม่มี หางแบนคล้ายใบพาย  มักพบอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก  สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอาเนื้อและหนัง

* สมเสร็จ (Bos sauveli)

สมเสร็จ (Bos sauveli) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชขนาดใหญ่ พบได้ในป่าดิบชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเด่นคือ มีจมูกที่ยื่นยาวคล้ายงวงของช้าง ลำตัวคล้ายหมูที่มีขายาว หางสั้นคล้ายหมีและมีกีบเท้าคล้ายแรด สมเสร็จเป็นสัตว์ คุ้มครองและใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าเพื่อเอาหนังและกระดูก

สัตว์ ที่ ใกล้ สูญ พันธุ์ สาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์

  • การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย: สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของสัตว์คือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการบุกรุกและทำลายป่า การพัฒนาที่ดิน และการทำเหมืองแร่
  • การล่าสัตว์: การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายเป็นอีกสาเหตุสำคัญของสัตว์สูญพัน โดยเฉพาะสัตว์ที่มีราคาสูง เช่น ช้าง เสือโคร่ง และแรด
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสัตว์หลายชนิด โดยทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์เปลี่ยนแปลงไป และทำให้สัตว์บางชนิดไม่สามารถปรับตัวได้
  • มลพิษ: มลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษในอากาศ น้ำ และดิน สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการสืบพันธุ์ของสัตว์ได้

ผลกระทบของการสูญพันธุ์ของสัตว์

การสูญพันธุ์ของสัตว์มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและต่อมนุษย์อย่างมาก สัตว์แต่ละชนิดมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เช่น การกินพืช ช่วยควบคุมประชากรของแมลง และช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืช เมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปก็จะทำให้ระบบนิเวศวิทยาเสียสมดุล และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ การสูญพันธุ์ของสัตว์ยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น การสูญเสียแหล่งอาหาร ยา และรายได้จากการท่องเที่ยว

สิ่งที่เราทำได้เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

มีหลายสิ่งที่เราทำได้เพื่อช่วยเหลือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เช่น

  • ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลาสติก และประหยัดพลังงาน
  • สนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
  • ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ขนเสือ งาช้าง และกระดองเต่าทะเล
  • ร่วมรณรงค์ให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า

สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และวิธีที่คุณสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของพวกเขาในอนาคต อย่าลืมที่จะสนับสนุนองค์กรสัตว์สงวนที่ทำงานเพื่อการรักษาสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และลดการใช้วัสดุพลาสติกเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้เป็นสถานที่ที่สามารถใช้ในอนาคตต่อไป.

สวนสัตว์ทั่วประเทศไทย